EN
CN

Home > News > Company news > 展会信息

News
展会信息
发布时间:【2022-06-16】

我司将于2016年12月7 - 9日参加HKPCA show ,欢迎业界朋友光临指导!


Wechat QR code


Weibo QR code

 Copyright r Shenzhen Jingjin Electronics Co., Ltd. {ICP}